Natuurzwembad de Swanneblom

Zwemwater kwaliteit


Elke dag, in het zwemseizoen (1 mei t/m 1 oktober), wordt het water visueel beoordeeld en om de twee weken wordt er door de Provincie een monster van het zwemwater genomen welke wordt gecontroleerd volgens Europese richtlijnen. Wanneer blijkt dat de zwemwaterkwaliteit niet aan de normen voldoet of als er blauwalg wordt geconstateerd zal dit duidelijk op de bebording van de zwemvijver worden aangegeven.
De kans dat dit laatste zal gebeuren is nihil. Samen met Wetterskip Fryslân he eft de stichting een systeem bedacht waardoor het water nooit stilstaat en continu wordt ververst. Op circa 120 meter van de vijver is een "Amerikaanse"windmotor geplaatst. Deze pompt bij geringe windkracht 75.000 liter water per uur door de vijver wat uit een ander deel van de polder komt. Via een overloop systeem in de vijver loopt het overtollige water weer terug in de polder. Mocht op termijn blijken dat ondanks dit systeem niet de beoogde kwaliteit gehaald kan worden dan kan de genoemde 120 meter watergang omgebouwd worden tot rietfilter.

De laatste stand van zaken m.b.t de zwemwaterkwaliteit van de Swanneblom kunt u vinden op www.zwemwater.nl

Site design: papermaker Sneek