Natuurzwembad de Swanneblom

Zwemwater kwaliteit


Elke dag, in het zwemseizoen (1 mei t/m 1 oktober), wordt het water visueel beoordeeld en om de twee weken wordt er door de Provincie/Wetterskip een monster van het zwemwater genomen welke wordt gecontroleerd volgens Europese richtlijnen. Wanneer blijkt dat de zwemwaterkwaliteit niet aan de normen voldoet of als er blauwalg wordt geconstateerd zal dit duidelijk op de bebording van de zwemvijver worden aangegeven.
De kans dat dit laatste zal gebeuren is nihil geworden. Samen met Wetterskip Fryslân en Kilian water heeft de stichting in 2016 een rietfilter bij de zwemvijver geplaatst. In het zwemseizoen wordt er continu water vanuit de vijver op het filter gepompt. Het water zakt verticaal door het rietfilter en loopt als schoon water terug in de zwemvijver. Dit systeem heeft er voor gezorgd dat er vanaf 2016 geen zwemwaterkwaliteitsnormen zijn overschreden

De laatste stand van zaken m.b.t de zwemwaterkwaliteit van de Swanneblom kunt u vinden op www.zwemwater.nl

Site design: papermaker Sneek