Natuurzwembad de Swanneblom

Nieuws

Januari 2018 Swanneblom doet mee met "Kern met Pit."

Het is een lang een gekoerterde wens van het bestuur geweest om voor de kleinere kinderen een waterspeeltoestel op het strandje te bouwen. Het zal bestaan uit een Zwengelpomp met diverse houten goten die kunnen afgesloten en/of verschoven worden. Het zal met zoveel mogelijk natuurlijke materialen worden gemaakt.

Om dit te kunnen financieren had het bestuur dit project aangemeld bij Kern met Pit. Op 17 januari 2018 kwam het bericht dat het project is toegelaten. Het project zal uitgevoerd worden met een groep van 5 leerlingen van het Nordwin College, in het kader van hun studieonderdeel Regioleren"

Volgend jaar om deze tijd weten we of we het predikaat "Kern met Pit" hebben gekregen met de daaraan verbonden geldprijs.


August 2017 Swanneblom krijgt predikaat "Uitstekend"

Na jaren tobben met de zwemwaterkwaliteit van de Swanneblom lijkt dit door het Helofytenfilter tot het verleden te horen. De meetresultaten zijn zo goed dat hiermee de Swanneblom het hoogst bereikbare predikaat krijgt van de Provincie Fryslân. En dat is "UITSTEKEND"


Mei 2017 Het zwemseizoen gaat weer van start.

Alles is weer klaargemaakt voor een moor zomerseizoen. De drijflijn ligt er weer in en de vuilniszakken zijn weer opgehangen. Ook is er alweer gemaaid en heeft het strand een opklapbeurt gehad.


September 2016 het Helofyten(riet)filter doet zijn werk.

Het lijkt of het filter zijn werkt goed doet. Het filter is nog lang niet volgroeid maar de meetresultaten zijn verbluffend.


Mei 2016 het Helofyten(riet)filter is een feit!!!

Het bestuur heeft de laatste jaren te maken gehad met een wisselende zwemwaterkwaliteit in de vijver. Het is meerderemalen voor gekomen dat de gestelde kwaliteitsnorm net werd overschreden. Dit ter teleurstelling van het bestuur en ook natuurlijk de gebruikers. Na veel overleg met Wetterskip Fryslân was de enige oplossing voor dit probleem het plaatsen van een Helofytenfilter. Daarmee kwam het bestuur voor het volgemde probleem te staan. De kosten voor dit filter bedroegen €45.000. Door bijdragen van Iepen Mienskip Fûns, Gemeente Menaemeradiel, Rabo Coöperatie Fonds en de donateurs kon het filter gerealiseerd worden en is nu een feit. Nu de resultaten afwachten.

Site design: papermaker Sneek