Natuurzwembad de Swanneblom

Tarieven

De zwemvijver is voor iedereen vrij toegangkelijk en er hoeft geen entree te worden betaald.

De stichting mag geen entree heffen omdat er geen toezicht/bewaking is en dus de bezoeker "op eigen risco" gebruik maakt van de zwemgelegenheid.

De stichting heeft natuurlijk wel kosten door; onderhoud aan de de fiets- en ruiterpaden, maaien, onderhoud aan het helofytenfilter, etc. Het is daarom heel belangrijk dat u donateur wordt van de stichting zodat het een mooi project wordt en blijft waar we met z'n allen veel plezier aan kunnen beleven.

U kunt donateur worden via de button "Donateurschap" op deze website.Site design: papermaker Sneek