Natuurzwembad de Swanneblom

Donateurschap

Het zwembad is vrij toegankelijk en wordt beheert door vrijwilligers, maar er worden wel kosten gemaakt. Hiervoor zoeken we donateurs om de Swanneblom mooi, netjes en vrij toegankelijk te houden..

DONATEUR WORDEN

Steun de Stichting Swanneblom en wordt donateur! U bent donateur vanaf 25 euro per jaar (meer mag natuurlijk ook). Uw bijdrage zal worden gebruikt voor het onderhoud van het strand, zonneweide, voetpaden en om de kwaliteit van het water optimaal te houden.
Als donateur heeft u een aantal voorrechten;

AANMELDEN ALS DONATEUR

Er zijn 2 mogelijkheden:

1. Jaarlijks per bank overmaken.
Vul de onderstaande gegevens in en maak een bedrag van minimaal €. 25,00 over op rekeningnummer NL52 RABO 01241.65.036 t.n.v. De Swanneblom met vermelding dat u geen machtiging geeft. U ontvangt van ons dan een bericht dat u bent ingeschreven en ontvangt ieder jaar rond 15 december van het volgende kalenderjaar een verzoek om uw donatie over te maken.

2. De stichting machtigen. Vul de onderstaande gegevens in, inclusief bankrekeningnummer , machtiging en het bedrag van minimaal €. 25,00. U ontvangt van ons dan een bericht dat u bent ingeschreven en schrijven het aangegeven bedrag af van uw rekening. De vervolgafschrijvingen zullen ieder jaar rond 15 december, tot wederopzegging (voor 1 oktober van ieder kalenderjaar), door de stichting van automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

JA, ik wordt donateur van Stichting "De Swanneblom"

Naam:
Voorl.: Dhr/Mw:
Geboortedatum
Adres:
Huisnummer
Postcode:
Plaats :
Telefoon nummer:
E-mail:
Machtiging Ja/Nee:
Bank- Girorekening
Bedrag

Heeft u nog een vraag of opmerking kunt u dat hieronder invullen

Bericht::Site design: papermaker Sneek