Natuurzwembad de Swanneblom

Geschiedenis

GESCHIEDENIS
In 2005 begonnen Gauke Kuiken en Fokke Fokkema met de eerste ideeën omtrent de aanleg van een zwemvijver oftewel natuurbad.
Reden was de perikelen omtrent het publieke zwembad 'Schatzenburg'in Menaldum; waar men na privatisering een entree vroeg van 10 euro.
Na diverse gesprekken met omwonenden, gemeente Menaldumadeel, Waterschap Friesland, werd besloten een plan te maken voor de aanleg van een zwemvijver met afmetingen van ca. 50-70 meter.
Toen de gemeente in principe akkoord ging met het plan werden ecologische en archeologische onderzoeken verricht. Op een zondag in mei 2006 gingen de mannen met linten aan de slag om de vorm van de vijver uit te zetten.
Het idee is om een natuurlijk ogende plek te maken die past in het omringende landschap.
Nadat diverse fondsen benaderd waren en bereid waren het plan financieel te steunen, ging op 1 juli 2006 de schop in de grond. In een prachtige zomerperiode realiseerden de kraanwerkers van loonbedrijf Frankena uit Winsum een zwemplek in Slappeterp met een achterliggend fiets- wandel- en ruiterpad.GESCHIEDENIS


In 2005 begonnen Gauke Kuiken en Fokke Fokkema met de eerste ideeën omtrent de aanleg van een zwemvijver oftewel natuurbad.

Reden was de perikelen omtrent het publieke zwembad 'Schatzenburg' in Menaldum; waar men na privatisering een entree vroeg van 10 euro.

Na diverse gesprekken met omwonenden, gemeente Menaldumadeel, Waterschap Friesland, werd besloten een plan te maken voor de aanleg van een zwemvijver met afmetingen van ca. 50-70 meter.

Toen de gemeente in principe akkoord ging met het plan werden ecologische en archeologische onderzoeken verricht. Op een zondag in mei 2006 gingen de mannen met linten aan de slag om de vorm van de vijver uit te zetten.

Het idee is om een natuurlijk ogende plek te maken die past in het omringende landschap.

Nadat diverse fondsen benaderd waren en bereid waren het plan financieel te steunen, ging op 1 juli 2006 de schop in de grond. In een prachtige zomerperiode realiseerden de kraanwerkers van loonbedrijf Frankena uit Winsum een zwemplek in Slappeterp met een achterliggend fiets- wandel- en ruiterpad.Site design: papermaker Sneek